Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalına bağlı Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Mekatronik, Makina, Elektronik ve Bilgisayar alanı bilgilerinin sinerjik olarak işbirliği içinde kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni bir yaklaşımdır. Mekatronik mühendisleri problemlere ve projelere sadece bir Makina ya da Elektronik mühendisi gibi bakmazlar. Daha geniş çerçeveden bakarak daha tasarım aşamasında farklı disiplinlerin gereklerini de düşünürler. İTÜ Mekatronik Yüksek Lisans Programının amacı Makina ve Elektrik‐ Elektronik gibi farklı disiplinlerden gelen mühendislere diğer disiplinin yaklaşımını da kullanmayı ve mekatronik tasarımın sinerjik yaklaşımını öğretmektir. Öğrenciler danışmanları ile matematik ve üç zorunlu mekatronik dersi dışında tez yapacakları konunun gereklerine uygun olarak Mekatronik seçimli dersleri ve diğer derslerden dört ders daha alırlar. Zorunlu Mekatronik Tasarımı dersinde öğrenciler mekatronik tasarım felsefesini kullanarak mekanik yapısını, elektronik kartlarını ve kontrol sistemini kendileri tasarladıkları prototipler geliştirirler. İTÜ Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programında eğitim gören öğrenciler tez çalışmalarını DPT’nin desteği ile kurulan ve son teknolojik aletlerle donatılmış laboratuvarlara sahip olan Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezinde yapabilirler.

Mekatronik Mühendisliğinin Çalışma Alanları
Mekatronik mühendisliği en genel anlamda bir sistemi uygun yazılım ve donanımlarla istenilen duruma yönlendirme problemiyle uğraşır. Sanayi devriminden sonra hızla gelişen teknoloji ile üretimdeki hızlı artış neticesinde oluşan bir takım sorunlar, insanları daha fazla verim alabilecekleri yeni yollar aramaya yöneltmiştir. Araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilgilerin, endüstride ve endüstriden hareketle üretim yapan diğer sistemlerde kullanımı değişik mühendislik alanlarının sinerji yaratarak yeni bir disiplinlerarası mühendislik dalının, “Mekatronik Mühendisliği”nin doğmasını sağlamıştır.

Mekatronik Mühendisliği'nin Temel Eğitim ve Araştırma Alanları
• Mekatronik Sistem Modelleme ve Tasarımı
• Modelleme, Simülasyon ve Sistem Belirleme
• Endüstriyel Otomasyon
• Robotik
• Proses Kontrol, Ölçme ve Enstrümantasyon
• Hareket Kontrol Sistemleri (Servo Sistemler, Elektrikli Ulaşım Sistemleri vb.)
• Sürücü Sistemler (Elektrik, Elektronik, Pnömatik ve Hidrolik)
• Akıllı Sistemler(Bulanık Kontrol, Yapay Sinir Ağları, Genetik Algoritmalar vb.)
• Enerji sistemlerinin kontrolu
• Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zaman Kontrol Sistemleri (PC, DSP, PLC, mC vb.)

Günümüzde endüstriden beklentiler daha ekonomik, kaliteli ve hatasız ürünlerdir. Bu ihtiyacı karşılamak, alışılagelmiş insana dayalı üretim ve klasik tasarım yöntemleri ile gerçekleştirilemeyeceği için günümüzde Mekatronik yaklaşımı ile sistem tasarımı gerekmektedir. Mekanik, elektrik, elektronik, kontrol ve yazılım bilgilerini sinerjik olarak problem çözme amacıyla kullanabilen Mekatronik mühendislerine sanayide sıkça ihtiyaç duyulmaktadır.

Tıp ve tıp teknolojilerinde kullanılan modern sistemler, insansız kara ve hava araçlarının kontrol ve seyri, akıllı kara taşıtları ve etkileşimli trafik sistemleri, robotik sistemler, iklimlendirme sistemleri ve fabrika otomasyon sistemleri Mekatronik uygulama alanları içine girmektedir. Görüldüğü üzere Mekatronik alanı, günümüzün modern mühendislik sistemlerinin hemen hemen hepsini kapsayan ve hızla gelişen bir bilim dalıdır.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 80 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 720, yeni sistem GRE Quantitative minimum 156 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.8/4 (72/100) olmalıdır. Tüm Mühendislikler mezunları başvurabilir. 4 yıllık mühendislik fakültelerinden mezun adaylar kabul edilecektir. Lisans dereceleri eğitim fakültelerinden olan adaylar kabul edilmeyeceklerdir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 25

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 80 (old system GRE Quantitative minimum 720, new system GRE minimum 156 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.8/4 (72/100). Graduation must be All Engineering. Graduates of 4 years engineering programs are accepted
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 10

Yatay Geçiş Kontenjanı : 3

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Mekatronik Programının Eğitim Amaçları:
1) Mekatronik ile ilgili donanım ve yazılım kavramlarının yerleştirilmesi ve ilgili eğitimin verilmesi
2) Öğrenciye eğitimi sırasında mekatronik ile ilgili araştırma ve yenilik geliştirme deneyiminin kazandırıması
3) Makina, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar lisans eğitimi almış mühendislere birlikte düşünme ve tasarım sinerjisi yaratacak eğitimi sunma
4) Eğitim alan öğrencilerin ileride yapacakları araştırma, geliştirme ve ürün üretme alt yapısının verimesi


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans Programı’nda öğrenciler 12 kredisi zorunlu olmak üzere 24 kredilik dersten başarılı olduktan sonra, Yüksek Lisans derecesini almak için Seminer Dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden başarılı olmak zorundadırlar. Yüksek Lisans Tezinde öğrencinin Mekatronik alanında herhangi bir konu hakkında uzmanlaşması ve disiplinlerarası bir Mekatronik uygulamasını tamamlaması beklenir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

İş Olanakları
Mekatronik Mühendislerinin günümüz dünyasında hemen her konuda yeteneklerini uygulayabileceği alanlar olması, onlara mühendislik hayatlarında geniş çalışma olanakları sunar. Mekatronik yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler rahatlıkla iş bulabilmekte, hatta bir kısmı henüz öğrenciyken çalışmaya başlamaktadır.

Mezunlarımızın çalıştığı kuruluşlardan bazıları aşağıdadır:
SIEMENS, ROCKWELL AUTOMATION, BECKHOFF, MITSUBISHI, SMC, ALTINAY ROBOTICS, B/S/H (Bosch-Siemens), ARÇELİK, VESTEL, ABB, FESTO, THY, AVL, FEV, TÜBİTAK, FORD-OTOSAN, TEMSA, TOFAŞ, BOSCH, TUSAŞ, ROKETSAN, TEI, ASELSAN, HAVELSAN

Mekatronik mühendisliği yüksek lisans programından mezun olanlar öğrenciler, ayrıca Mekatronik sistemler tasarlayan ve üreten, küçük ve orta ölçekli işletmelerde araştırma, tasarım ve üretim mühendisi olarak çalışabilirler. Bu programı bitiren öğrenciler küçük bir sermaye ile Mekatronik alanında faaliyet gösteren kendi işlerini kurma olanağına da sahiptirler. Bu öğrenciler mezıniyetten sonra İTÜ’de, diğer üniversitelerde veya yurtdışında doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler. ABD, Kanada, Almanya, Finlandiya, Hollanda, İtalya, İngiltere, Japonya gibi pek çok ülke doktora öğrenimine devam edebilecekleri yerler arasındadır.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
201314
201416
201526
201614
20179
201819
201927
202016
202118
202214
202314


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi bilgi ve becerilerini kullanarak, Mekatronik mühendisliğine ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (bilgi)
P.Ç.2 Mekatronik mühendisliğinde karşılaşılan sorunları tanımlayabilme, edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri ve/veya araştırma yöntemlerini kullanarak bu sorunları çözümleyebilme (beceri)
P.Ç.3 Mekatronik mühendisliğinin ilişkili olduğu disiplinlerin bilgilerini kendi alanıyla bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (bilgi, beceri)
P.Ç.4 Mekatronik mühendisliği ile ilgili uygulamalarda sorumluluk alarak özgüvenle ve gereğinde liderlik bilinciyle çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
P.Ç.5 Mekatronik mühendisliğinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, yenilikleri kavrayabilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği)
P.Ç.6 Mekatronik mühendisliğindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, alanındaki ulusal/uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik, Alana Özgü Yetkinlik)
P.Ç.7 Mekatronik mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme (Alana Özgü Yetkinlik)
P.Ç.8 Mekatronik mühendisliğine ilişkin problemlerin çözümünde strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik)

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8


Program Koordinatörü

Doç. Dr. Ali Fuat Ergenç
E-mail: ergenca@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212 285 74 86
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/ergenca


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İlhan Kocaarslan
E-mail: kocaarslani@itu.edu.tr
İş Telefonu:
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kocaarslani