Polimer Bilim ve Teknolojisi Doktora ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalına bağlı Polimer Bilim ve Teknolojisi Doktora Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

1997 yılında kurulan disiplinlerarası Polimer Bilimi ve Teknolojisi Lisansüstü Programı, 34'ü İTÜ'lü 38 öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi kadrosu ile eğitimini sürdürmektedir. Programın amacı, öğrencilere disiplinlerarası bir ortamda araştırma yaparak sonuçlarını değişik alanlarda uygulayabilme yeteneği kazandırmaktır. Hedefimiz, sanayinin talep ettiği ve üniversitelerde uluslararası düzeyde araştırma yapacak yüksek seviyeli polimer bilimcileri yetiştirmektir.

Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2023-2024 Güz Dönemi (İkinci Başvuru)
Başvuru Tarihleri : 22.08.2023 11:00:00 - 06.09.2023 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 65 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 652,yeni sistem GRE Quantitative minimum 151). Minimum Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 3.0/4 (76.66/100) olmalıdır. Polimer Bilim ve Teknolojisi YL, Kimya YL, Biyoloji YL, Fizik YL , Kimya Mühendisliği YL, Eczacılık YL ve tüm mühendislik dallarının birinden yüksek lisans mezunu olmaları kabul edilir. Lisanstan Doktoraya başvuru yapmak isteyenler için minimum Lisans ortalaması 3.5/4.0 (88.33/100).

Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 13

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretime Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Doktora programımızın eğitim amacı polimer bilimi ile ilişkili alanlarda, üniversiteler, kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda mühendislik veya araştırma-geliştirme yapabilecek, geleceğin başarılı akademisyenleri veya yöneticileri olabilecek mezunlar yetiştirmektir.
Bu amaçla, Fizik, Kimya, Mühendislik gibi değişik disiplinlerden gelen yüksek lisans mezunlarını polimer ile ilgili tanımlar ve temel kavramlar, polimer sentezi ve karakterizasyonu, polimerlerin fiziksel kimyası, polimerlerin mekanik özellikleri ve polimerlerin malzeme olarak kullanımı için ön plana çıkan davranışları konularında bilgi ile donatıp, kompleks düşünme yeteneğini geliştirerek mezun oldukları programlarla polimer bilimi arasında ara yüzey oluşturarak akademik düzeyde araştırma yapmalarını sağlamaktır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Başarı derecesiBaşarı notuKatsayı
MükemmelAA4.00
Çok İyiBA3.50
İyiBB3.00
İyi – YeterliCB2.50
YeterliCC2.00
BaşarısızFF0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Doktora öğrencileri çalışma alanlarına yönelik seçime bağlı 21 kredilik seçmeli dersi başarı ile tamamladıktan sonra yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciler tez çalışmasına başlarlar. Doktora Tezini Fen Bilimleri Enstitüsünün yönetmelik ve senato esaslarında (http://www.fbe.itu.edu.tr/Pages.aspx?app=1&pID=4) belirtilen kurallara göre başarı ile tamamlayanlara Doktor ünvanı verilir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Doktora    Unvan : Doktora


Program İstihdam Olanakları

Geniş perspektife sahip olan polimer bilimi mezunları endüstride çeşitli alanlarda iş gücü sağlamaktadırlar.
ÇALIŞMA ALANLARI
• AKADEMİK KURUMLARDA
Akademik kamu ve özel kurumlarda araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak,
• ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME YAPILAN KURUMLARDA
TÜBİTAK, Özel sektör Ar-Ge merkezlerinde araştırmacı olarak,
• ÖZEL ŞİRKETLERDE
Polimer sektöründe bulunan firmalarda satış, pazarlama, teknik destek servisi, müşteri ilişkileri servisi, kalite birimi, vb. bölümlerde polimer bilimcisi ve mühendisi olarak,
• SANAYİ
Polimer sektöründe bulunan sanayi kuruluşlarında üretim ve tasarım alanlarında polimer bilimcisi ve mühendisi olarak,
ÇALIŞMA ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI:
Boya ve Kaplama Sektöründe:
• Otomotiv boyaları, sanayi ve toz boya, inşaat boyaları, deniz boyaları, ahşap boyaları, matbaa mürekkepleri üretimi,
• Hammadde üretimi,
• İnşaat, mobilya, metal yüzey kaplamaları üretimi,
Plastik Sektöründe:
• Teknik plastik ve termoplastik üretimi ve tasarımı,
Malzeme Sektöründe,
• Polimerik alaşım ve karışım üretimi ve tasarımı,
• Mikro ve nanokompozit üretimi ve tasarımı,
• Kağıt sektöründe,
• Biyomedikal polimer üretimi ve tasarımı,
Otomotiv Sektöründe,
• Lastik üretimi,
• ABS üretimi,
• Hafif yapı parçalarının tasarımı ve üretimi,
• Aşınma önleyici polimer üretimi,
Tekstil Sektöründe,
• Sentetik iplik üretimi,
• Yanmaz, su geçirmez, kirlenme, vb. özelliklerde iplik üretimi,
• Hafif ve dayanıklı spor eşya üretimi,
Elektronik Sektörü,
• Sıvı kristal özellik gösteren polimerlerin üretimi,
• Yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yalıtkan polimer üretimi,
• CD, hoparlör üretimi,
• Elektronik yapı parçalarının tasarımı ve üretimi,
Sağlık Sektöründe,
• Tıbbi malzeme (şırınga, eldiven, bandaj, vs.) tasarımı ve üretimi,
• Biyo uyumlu tıbbi malzeme (kateter, stent, vs.) üretimi,
Hızlı Tüketim Sektörü,
• Kişisel bakım ürünleri üretimi,
• Temizlik ürünleri üretimi,
• Kozmetik ürünleri üretimi,
Gıda Sektöründe,
• Ambalaj üretimi,
• Saklama kabı tasarımı ve üretimi,
• Gıda katkı maddesi üretimi,
Optik Sektöründe,
• Lens üretimi,
• Gözlük camı kaplamaları üretimi,
İnşaat Sektöründe,
• Polimerik katkı maddeleri, çatı, kapı, pencere, izolasyon malzemeleri (ses ve ısı), yer kaplamaları, sıva ve beton katkıları üretimi,
• Yapı kimyasalları geliştirilmesi,
• Özel makina parçaları üretimi


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20132
20151
20164
20175
20183
20199
20201
20213
20225


Program Çıktıları

P.Ç.1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, PST alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme (beceri), özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme (bilgi).
P.Ç.2 PST alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme (beceri), uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme (bilgi).
P.Ç.3 PST alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme (beceri), ve alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma (beceri).Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
P.Ç.4 PST alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ve geliştirdiği bu çalışmayı en az birer adet ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale olarak yayınlayarak alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
P.Ç.5 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, özgün ve disiplinlerarası sorunları çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme (Öğrenme Yetkinliği) ve bu konulardaki sorunları çözmede liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
P.Ç.6 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.7 Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile, İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurarak alanındaki konuları tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.8 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel veya etik konulardaki sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme; bu konulardaki ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme (Alana Özgü Yetkinlik).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Nilgün Kızılcan
E-mail: kizilcan@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2853242