Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Önlisans ProgramıSiber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne bağlı Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Önlisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 5 Ekim 2022 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açılacak ve siber güvenlik alanında ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim sağlayacak mesleki yükseköğretim kurumlarıdır. Okullarda öğrencilere siber güvenlik konularında teorik ve pratik beceriler kazandırmaya yönelik dersler ve programlar sunulacaktır.

Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Bu Alan Daha Sonra ÖİDB tarafından doldurulacaktır.


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Son Beş Yıla Ait YKS Kontenjanı, Öğrenci Başarı Sırası, Taban ve Tavan Puanı


Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Önlisans Programı (%30 İngilizce)
YılPuan TürüKont.Taban PuanTavan Puan
 
2023TYT25452,13698500,32625
YılEn Düşük Başarı SırasıEn Yüksek Başarı SırasıOrtalama Başarı Sırası
2023766351816849185

Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Önlisans Programı (%30 İngilizce) Yıllara Göre Taban ve Tavan Puan Grafiği


Ders PlanıDers BilgisiDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli işgücü inşa edilmesi, siber güvenlik alanının gençler için cazip bir kariyer alanı haline getirilmesi ve siber güvenlik uzmanlığı kavramının geliştirilerek mesleki nitelik kazandırılması temel amaçları ile hayata geçirilecektir.


Ölçme ve Değerlendirme

Bu Alan Daha Sonra ÖİDB tarafından doldurulacaktır.


Staj

Bu programda toplam 40 Gün zorunlu staj bulunmaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Bu Alan Daha Sonra ÖİDB tarafından doldurulacaktır.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Önlisans    Unvan : Tekniker


Program İstihdam Olanakları

Mezunlar siber güvenlik alanında iş imkânları bulabilirler. Özel şirketler, kamu kurumları, bankalar, bilişim güvenliği firmaları gibi birçok kurum ve kuruluş, siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyar. Mezunlar aşağıdakiler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta çalışabilirler:

Kamu kurum ve kuruluşları
Kritik alt yapı kurum ve kuruluşları
Bilişim ve iletişim altyapısı bulunan ve bu hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar
Finansal kurum ve kuruluşlar
Ulusal güvenliği sağlamak ile görevli kurum ve kuruluşlar
Eğitim kurumları
Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
Siber güvenlik yazılım ve donanım tasarım ve üretimi yapan kurum ve kuruluşlar
Siber güvenlik hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
Elektronik ticaret yapan tüm kuruluşlar

Ayrıca, mezunlar sertifikasyon programlarına katılarak ve deneyimlerini geliştirerek kariyerlerini ilerletebilirler.


Mezun Sayısı

Mezun bulunmamaktadır.


Program Çıktıları

P.Ç.1 Bilgi sistemlerinin güvenlik açıklarını belirlemek, potansiyel tehditleri ve riskleri değerlendirmek için analiz yapar.
P.Ç.2 Kurumun mevcut güvenlik politikalarını ve prosedürlerini gözden geçirme ve iyileştirme çalışmalarında faaliyet gösterir.
P.Ç.3 Ağ ve sistemlerdeki anormal aktiviteleri izler, saldırı girişimlerini tespit eder ve saldırılara karşı koruma önlemleri geliştirir. Bunun için siber güvenlik araçlarını kullanır ve siber güvenlik olaylarını analiz eder.
P.Ç.4 Siber güvenlik olaylarını değerlendirir ve bunların öncelik seviyesini belirler. Kurumun siber güvenlik olay yönetim sürecine uygun şekilde gerekli analiz ve müdahale işlemlerini yürütür.
P.Ç.5 Kurumun bilgi sistemlerindeki zayıf noktaları tespit etmek için sızma testleri gerçekleştirir.
P.Ç.6 Bir bilgi güvenliği ihlali durumunda, güvenlik olaylarına kurumun güvenlik olay yönetim sürecine uygun olarak hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eder. İhlalin nedenini araştırır, saldırı müdahale senaryosuna göre saldırganları engeller ve etkilenen sistemleri eski haline getirmek üzere çalışmalar yürütür.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6