İnşaat Projeleri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İnşaat Projeleri Yönetimi Anabilim Dalına bağlı İnşaat Projeleri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

Günümüzde “İnşaat Projeleri Yönetimi”, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde inşaat sektöründe etkin bir şekilde uygulanmakta olan bir uzmanlık ve bağımsız bir meslek alanıdır. Dünyada “ İnşaat Projeleri Yönetimi” uygulama alanına yönelik eğitim ve öğretim hizmeti veren çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı, ayrıca “İnşaat Projeleri Yönetimi” konu alanında çalışmakta olan meslek insanlarının bağlı bulunduğu meslek kuruluşları, birlikler ve söz konusu alanı düzenleyici standartları ve yönetmelikleri oluşturan ve uygulayan kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.
“İnşaat Projeleri Yönetimi” konu alanı, Türkiye’de ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün lisans programı kapsamında verilmekte olan bazı dersler içinde yer almıştır. “İnşaat Projeleri Yönetimi”ne ilişkin ilk lisansüstü eğitim programı da 1973 yılında, İTÜ Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak açılmış, adı ve içeriği zaman içinde değişerek gelişmiş, varlığını 45 yıldır sürdürmüş ve sürdürmektedir. Söz konusu lisansüstü programı, 2000 yılından bu yana “Proje ve Yapım Yönetimi” adı altında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı tezli bir yüksek lisans programı olarak eğitim vermeyi sürdürmektedir. “Proje ve Yapım Yönetimi” tezli yüksek lisans programında verilmekte olan dersleri, Türkiye’nin pek çok üniversitesinden ve farklı disiplinlerden çok sayıda öğrenci de tercih ederek almaktadır.
İnşaat Projeleri Yönetimi konusu, İTÜ İnşaat Fakültesi’nde ise ilk olarak 1974 yılında İnşaat Mühendisliği lisans programına “Yapım Ekipmanı” dersi kapsamında girmiştir. 1991 yılında yüksek lisans ve 1998 yılında sertifika programını kurmuştur. İTÜ İnşaat Fakültesinde, 1991-92 Eğitim Öğretim yılında açılan “Yapı İşletmesi” tezli yüksek lisans programı da, inşaat mühendisliği bölümlerinin en başarılı mezunları tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında tekrar bağımsız bir yüksek lisans programı olarak öğretim vermeye devam etmiştir.
“Proje ve Yapım Yönetimi” ve “Yapı İşletmesi” tezli yüksek lisans programlarında öğrencilere kazandırılan nitelikler nedeniyle, iş hayatına atıldıklarında, inşaat sektörünün uygulama ve yönetim sorunlarına başarılı yaklaşımlarda bulundukları dikkati çekmektedir. Önemli firmalar söz konusu programların mezunlarını öncelikle tercih etmekte, teknik eleman gereksinimi duyan birçok firma bu taleplerini programların öğretim üyelerine ileterek, program mezunlarını istihdam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Program mezunları bugün halen inşaat sektörünün önde gelen firmalarında, yurt içinde ve yurt dışında önemli mevkilerde görev yapmaktadır.
İnşaat Projeleri Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı;
• Sektörde “İnşaat Projeleri Yönetimi” konu alanında çalışmak isteyen ve lisans eğitimleri sırasında almış oldukları derslerde haberdar olma düzeyinde verilmiş olan bilgileri, anlayabilme, yapabilme düzeyine getirmek isteyen yeni mezun kişilerin,
 Sektörde “İnşaat Projeleri Yönetimi” konu alanında çalışmak isteyen, ancak lisans eğitimleri sırasında bu konularda herhangi bir eğitim almamış olan yeni mezun kişilerin,
 Lisans eğitimi sonrası sektörde belirli bir mesleki deneyim edinmiş, sektörde çalışırken konunun önemini kavramış, söz konusu alanda bilgi ve becerilerini formel bir eğitim ile zenginleştirmek isteyen kişilerin,
 Sektörde proje ve yapım yöneticisi olarak çalışan, ancak bu konuda herhangi bir eğitim almamış olan ve becerilerini formel bir eğitim ile zenginleştirmek isteyen kişilerin,
 Ayrıca, sektörde çalışırken konunun önemini kavramış, söz konusu alanda bilgi ve becerilerini formel bir eğitim ile zenginleştirmek isteyen, ancak yoğun iş temposu arasında gündüz eğitim veren tezli bir programı takip edememiş olan kişilerin,
“İnşaat Projeleri Yönetimi” konusunda eğitim alma, eğitimlerini güncelleştirme ve/veya yeni bilgi ve beceri kazanma konusunda yoğun isteklerine cevap vermektedir.Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 23.05.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 634, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151 ). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4 (65/100) olmalıdır. Elektrik Mühendisliği, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mimarlık mezunları başvurabilir. Bu programın öğretim dili Türkçe´dir. Öğretime başlanması için İngilizce şartı aranmamaktadır.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 30

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical must be minimum 60 (old system GRE Quantitative minimum 634, new system GRE minimum 151 ). Undergraduate GPA must be minimum 2.5/4 (65/100). Graduation must be Electrical Engineering, Interior Architecture, Civil Engineering, Business, Management Engineering, Mechanical Engineering, Architecture. The teaching language method of this program is Turkish. English is not a requirement to start education.

2024-2025 Güz Dönemi kontenjan ayrılmamıştır.

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Program Ücretleri

İkinci Öğretim (Tezsiz) Yüksek Lisans Programları Ücretleri


İngilizce Yeterlilik

    Bu programın öğretim dili Türkçe'dir. Öğretime başlanması için İngilizce şartı aranmamaktadır.


Mevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

• Gerek büroda, gerek şantiyede inşaat projeleri yönetimi konu alanının uygulanması konusunda derinlemesine bilgiye sahip olan ve gelişen teknolojiyi izleyerek sahip olduğu bilginin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayabilen meslek insanlarının yetiştirilmesi
• Mimarlık, inşaat mühendisliği ve işletme mühendisliği mesleklerinin ara kesitinde, kuramsal bilgiyi, çeşitli yaklaşım, yöntem ve teknikler aracılığıyla kullanarak, özgün araştırmalar yapılması
• Mezunlarının grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinmiş olmalarının sağlanması
• Mezunlarının inşaat sektörünün güncel sorunlarına çağdaş çözümler getirebilmesini sağlamak üzere, mevcut bilgilere ulaşmasını ve özümseyerek araştırma yönünde yoğunlaştırmasını ve sınıflandırıp kullanabilmelerinin sağlanması
• Mezunlarının inşaat projeleri yönetimi alanında problem çözme; karar verme ve liderlik yapma becerilerini kazanmasının sağlanması
• Mezunlarının farklı inşaat proje teslim sistemleri konusunda bilgilendirilmesi ve bir inşaat projesi yöneticisinin, mal sahibi ve yüklenici adına görev yapması durumunda üstleneceği sorumluluklarının farkında olmasının sağlanması
• Mezunlarının Türk inşaat sektörünün uluslararasılaşmasının önemini anlayarak, uluslararası inşaat piyasalarında kullanılan iş yapma biçimleri ve karşılaşılan sorunlar konusunda farkında olmasının sağlanması
• Mezunlarının inşaat projeleri yönetimi konu alanında kullanılmakta olan çağdaş yönetim teknik ve araçlarını, güncel iletişim ve enformasyon teknolojilerini kullanabilmelerinin sağlanmasıdır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

İnşaat Projeleri Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda yer alan dersler, bir inşaat projesi yöneticisinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler ve inşaat sektörünün güncel gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. “İTÜ Yüksek Lisans ve Doktora Programı Açma Ölçütleri” göz önüne alındığında, İnşaat Projeleri Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek toplam 36 kredilik dersin başarı ile tamamlanması ve Bitirme Projesi kapsamında hazırlanacak bilimsel çalışmanın başarılı bulunması gerekmektedir. Alınması zorunlu 36 kredilik derslerin % 50’si zorunlu ve %50 si seçmeli derstir.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezsiz Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

İnşaat projesi yöneticileri yapı yapma kararının verilmesini izleyen tüm tasarım ve yapım evrelerinde süre, maliyet ve kalite temel ölçütlerini esas alarak planlar yapmakta, proje katılımcıları arasında eşgüdüm sağlamakta ve yapım projesini denetlemektedir. İnşaat projesi yöneticilerinin sektörde proje müdürü, proje yöneticisi, şantiye şefi, kısım şefi, koordinatör vb. gibi ünvanlar alabilmektedir. İnşaat projesi yöneticileri, mal sahibine bağlı çalışan bir kişi olarak, mal sahibinin yanında tüm yapım sürecinde etkin karar üreten maaşlı bir çalışan veya mal sahibinin danışmanı olabileceği gibi, bir inşaat yönetimi firmasının veya bir yüklenici firmanın sahibi veya maaşlı çalışanı da olabilmektedir. İnşaat projesi yöneticileri, bir inşaat projesinin sadece belirli bir kısmını veya tamamını planlayıp yönetebilmekte ve yapı üretim süreci içerisinde yer alan mimar, mühendis ve diğer katılımcılar ile birlikte görev yapmaktadır.
İnşaat projesi yöneticileri, yapı üretim sürecine ilişkin tüm kararların verildiği ve denetlendiği bir merkez ofiste veya bir şantiye ofisinde çalışabilmektedir. Enformasyon ve iletişim teknolojisinde yaşanan ilerlemeler sayesinde inşaat projesi yöneticileri saha ve merkez ofis ile bağlantısını koparmaksızın çalışabilmekte kısa, orta ve uzun vadede alınan kararların uygulanmasını sağlamakta ve denetlemektedir.
İnşaat projesi yöneticisi olmak isteyen kişiler, yapı bilimleri ile ilişkili temel bilgilerin yanı sıra, işletme ve yönetim konularında da temel bilgiye sahip olmalıdır. İnşaat projesi yöneticileri, planları, sözleşmeleri ve teknik şartnameleri hazırlayabilmeli ve/veya anlayabilmeli, yapım yöntemleri, yapı malzemeleri ve yasal gereklilikler, iş ve işçi sağlığı/güvenliği, şantiye yönetimi, inşaat makineleri ve işgücü yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Maliyet tahmini, süre planlama ve iş programlama konularındaki yazılımları kullanabilmelidir.
İnşaat projesi yöneticilerinin kariyerlerinde yükselme fırsatları, kişisel performanslarına ve çalıştıkları firmanın büyüklüğüne bağlıdır. Büyük firmalarda inşaat projesi yöneticileri en üst düzey yöneticiliğe terfi edebilmektedir. İnşaat projesi yöneticileri, bağımsız danışmanlık, mahkeme veya uzlaştırma kurumlarında bilirkişilik yapabilmekte, kendi şirketlerini kurarak inşaat yönetimi veya genel yüklenicilik hizmeti verebilmektedir.


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
20141
20153
201611
201725
201815
201911
202011
202119
20226
202320


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, kuramsal ve uygulamalı proje ve yapım yönetimi bilgilerini kullanabilme; uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme; farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
P.Ç.2 Proje ve yapım yönetimi ile ilişkili olan bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme; ve disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
P.Ç.3 Proje ve yapım yönetimi ile ilişkili karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözümleyebilme; bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme; uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
P.Ç.4 Proje ve yapım yönetimi ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme; sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
P.Ç.5 Proje ve yapım yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme; strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
P.Ç.6 Proje ve yapım yönetimi ile ilişkili olan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dili ileri düzeyde ve proje ve yapım yönetiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Elçin Filiz Taş
E-mail: tase@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-29313002244
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/tase


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Elçin Filiz Taş
E-mail: tase@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-29313002244
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/tase