Polimer Bilim ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans ProgramıLisansüstü Eğitim Enstitüsü Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalına bağlı Polimer Bilim ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı ile ilgili bilgiler ve program yeterlilikleri aşağıda özetlenmektedir.

Program Hakkında Bilgi

1997 yılında kurulan disiplinlerarası Polimer Bilimi ve Teknolojisi Lisansüstü Programı, 34'ü İTÜ'lü 38 öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi kadrosu ile eğitimini sürdürmektedir. Programın amacı, öğrencilere disiplinlerarası bir ortamda teorik ve pratik polimer bilgisi kazandırmaktır. Hedefimiz, sanayinin talep ettiği ve üniversitelerde ileri düzeyde araştırma yapacak yüksek seviyeli polimer bilimcileri yetiştirmektir.

Programın web sayfası için tıklayınız.

Aktif Öğrenci SayısıKayıt Kabul Şartları

Başvuru Dönemi : 2024-2025 Güz Dönemi
Başvuru Tarihleri : 02.05.2024 09:00:00 - 28.06.2024 17:00:00

Uygulanan Başvuru Şartları (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin)
ALES Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlık Puanı minimum 62 olmalıdır (eski sistem GRE Quantitative minimum 640, yeni sistem GRE Quantitative minimum 151 , GMAT minimum 475). Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.4/4 (62.66/100) olmalıdır. Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Kimyagerlik, Maden Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Polimer Bilimi ve Teknolojisi mezunları başvurabilir.
Kontenjanı (T.C. Vatandaşı Adaylar İçin): 25

Uygulanan Başvuru Şartları (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin)
ALES Numerical, Verbal or Equally Weighted must be minimum 62 (old system GRE Quantitative minimum 640, new system GRE minimum 151 , GMAT minimum , GMAT minimum 475). Undergraduate GPA must be minimum 2.4/4 (62.66/100). Graduation must be Environmental Engineering, Food Engineering, Chemistry / Kimya, Chemical Engineering, Chemical-Biological Engineering, Chemistry / Kimyagerlik, Mining Engineering, Material Science and Engineering, Materials Science and Nanoengineering, Materials Engineering, Metallurgical and Materials Engineering, Molecular Biology and Genetics, Petroleum and Natural Gas Engineering, Polymer Science and Technology / Polimer Bilimi ve Teknolojisi.
Kontenjanı (Uluslararası Aday Öğrenciler İçin): 8

Yatay Geçiş Kontenjanı : 2

Başvuru Sayfası
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları

Başvuru şartları,başvuru tarihleri ve kontenjan, Başvuru Sisteminden anlık alınmaktadır.


Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Programı (MasterBee)

Sanayi/Sektör Odaklı Bütünleşik Program Başvurusu (MasterBee) hakkında bilgiler


İngilizce YeterlilikMevzuat

Yönetmelikler, Yönergeler ve Senato Esasları


Akademik Takvim

Akademik Takvim


Ders PlanıDers ProgramıDers İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi göz önünde bulundurulak ders intibak ve muafiyet işlemleri yapılmaktadır.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi


Program Eğitim Amaçları

Polimer bilimi ile ilişkili alanlarda, üniversiteler, kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda mühendislik veya araştırma-geliştirme yapabilecek, geleceğin başarılı akademisyenleri veya yöneticileri olabilecek mezunlar yetiştirmektir.
Bu amaçla, Fizik, Kimya, Mühendislik gibi değişik disiplinlerden gelen lisans mezunlarını polimer ile ilgili tanımlar ve temel kavramların, polimer sentezi ve karakterizasyonu, polimerlerin fiziksel kimyası, polimerlerin mekanik özellikleri ve polimerlerin malzeme olarak kullanımı için ön plana çıkan davranışları konularında bilgi ile donatıp kompleks düşünme yeteneğini geliştirerek mezun oldukları programlarla polimer bilimi arasında ara yüzey oluşturarak akademik düzeyde araştırma yapmalarını sağlamaktır.


Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 56. Madde, 57. Madde, 58. Madde ve 59. Madde göz önünde bulundurularak öğrenci başarısı değerlendirilmektedir.

MADDE 56- Dersi veren öğretim üyesi yarıyıl içi çalışmalarının türlerini, sayısını ve başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağını ve yarıyıl sonu sınavına girebilme koşullarını, derslere kayıtların başlamasından önce program yürütme kuruluna bildirir. Bu koşullar program yürütme kurulunun onayı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ile kesinleşir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrenciye duyurulur ve ilgili enstitüye bildirilir.

MADDE 57- Öğrenci bir dersin başarı notuna sonuçların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim üyesi öğrencinin başarı durumunu tekrar değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar enstitü tarafından işleme alınmaz.

MADDE 58- Lisansüstü programlarındaki dersler aşağıdaki not sistemine göre değerlendirilir
Harf Notu Katsayı
Mükemmel AA 4.00
Çok iyi üzeri BA+ 3.75
Çok iyi BA 3.50
İyi üzeri BB+ 3.25
İyi BB 3.00
Koşullu-geçer CB+ 2.75
Koşullu-geçer CB 2.50
Koşullu-geçer CC+ 2.25
Koşullu-geçer CC 2.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz başarısız VF 0.00

MADDE 59- Ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci ders alma süresi içinde aldığı dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan dersler için son alınan not geçerlidir.


Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.


    Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans öğrencileri 12 kredisi zorunlu olmak üzere 24 kredilik dersi ve kredisiz seminer dersini başarıyla tamamladıktan sonra yüksek lisans tez çalışması yaparlar. Yüksek Lisans tezini Fen Bilimleri Enstitüsünün yönetmelik ve senato esaslarında (http://www.fbe.itu.edu.tr/Pages.aspx?app=1&pID=4) belirtilen kurallara göre başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans derecesi ile mezun olur.


Kazanılan Derece ve Unvan

Derece : Tezli Yüksek Lisans    Unvan : -


Program İstihdam Olanakları

Geniş perspektife sahip olan polimer bilimi mezunları endüstride çeşitli alanlarda iş gücü sağlamaktadırlar.
ÇALIŞMA ALANLARI
• AKADEMİK KURUMLARDA
Akademik kamu ve özel kurumlarda araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak,
• ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME YAPILAN KURUMLARDA
TÜBİTAK, kurumların AR-GE birimlerinde araştırmacı olarak,
• ÖZEL ŞİRKETLERDE
Polimer sektöründe bulunan firmalarda satış, pazarlama, teknik destek servisi, müşteri ilişkileri servisi, kalite birimi, vb. bölümlerde polimer bilimcisi ve mühendisi olarak,
• SANAYİ
Polimer sektöründe bulunan sanayi kuruluşlarında üretim ve tasarım alanlarında polimer bilimcisi ve mühendisi olarak,
ÇALIŞMA ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI:
Boya ve Kaplama Sektöründe:
• Ar-Ge,
• Otomotiv boyaları, sanayi ve toz boya, inşaat boyaları, deniz boyaları, ahşap boyaları, matbaa mürekkepleri üretimi,
• Hammadde üretimi,
• İnşaat, mobilya, metal yüzey kaplamaları üretimi,
Plastik Sektöründe:
• Teknik plastik ve termoplastik üretimi ve tasarımı,
Malzeme Sektöründe,
• Ar-Ge,
• Polimerik alaşım ve karışım üretimi ve tasarımı,
• Mikro ve nanokompozit üretimi ve tasarımı,
• Kağıt sektöründe,
• Biyomedikal polimer üretimi ve tasarımı,
Otomotiv Sektöründe,
• Ar-Ge,
• Lastik üretimi,
• ABS üretimi,
• Hafif yapı parçalarının tasarımı ve üretimi,
• Aşınma önleyici polimer üretimi,
Tekstil Sektöründe,
• Ar-Ge,
• Sentetik iplik üretimi,
• Yanmaz, su geçirmez, kirlenme, vb. özelliklerde iplik üretimi,
• Hafif ve dayanıklı spor eşya üretimi,
Elektronik Sektörü,
• Ar-Ge,
• Sıvı kristal özellik gösteren polimerlerin üretimi,
• Yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yalıtkan polimer üretimi,
• CD, hoparlör üretimi,
• Elektronik yapı parçalarının tasarımı ve üretimi,
Sağlık Sektöründe,
• Ar-Ge,
• Tıbbi malzeme (şırınga, eldiven, bandaj, vs.) tasarımı ve üretimi,
• Biyo uyumlu tıbbi malzeme (kateter, stent, vs.) üretimi,
Hızlı Tüketim Sektörü,
• Ar-Ge,
• Kişisel bakım ürünleri üretimi,
• Temizlik ürünleri üretimi,
• Kozmetik ürünleri üretimi,
Gıda Sektöründe,
• Ambalaj üretimi,
• Saklama kabı tasarımı ve üretimi,
• Gıda katkı maddesi üretimi,
Optik Sektöründe,
• Lens üretimi,
• Gözlük camı kaplamaları üretimi,
İnşaat Sektöründe,
• Polimerik katkı maddeleri, çatı, kapı, pencere, izolasyon malzemeleri (ses ve ısı), yer kaplamaları, sıva ve beton katkıları üretimi,
• Yapı kimyasalları geliştirilmesi,
• Özel makina parçaları üretimi,


Mezun Sayısı

Mezun İstatistikleri
YılMezun Sayısı
201321
201422
201525
20168
201718
201822
201919
20205
20216
202218
202310


Program Çıktıları

P.Ç.1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, PST programı alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi), ayrıca alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
P.Ç.2 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri) ve edindiği bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri), gerektiğinde bu bilgi ve becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
P.Ç.3 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları çözümleyebilmek için bağımsız araştırma yürütebilme, gerektiğinde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretilmesinde liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
P.Ç.4 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
P.Ç.5 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki ulusal ve uluslar arası gruplara, Türkçe veya İngilizce (en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak) yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme ve tartışabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) (Alana Özgü Yetkinlik).
P.Ç.6 Alanında edindikleri bilgileri sosyal yaşama uygulayabilme, sosyal yaşamda çevre gibi konularda farkındalık yaratma, gerektiğinde eleştirel bakış getirme ve sosyal ilişkileri yönlendiren normları değiştirmek için harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.7 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
P.Ç.8 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Akademik Ağırlıklı Uyum Matrisi

P.Ç.1
P.Ç.2
P.Ç.3
P.Ç.4
P.Ç.5
P.Ç.6
P.Ç.7
P.Ç.8
BİLGİ (Kuramsal, Olgusal)
1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
BECERİLER (Bilişsel, Uygulamalı)
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Öğrenme Yetkinliği
1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
YETKİNLİKLER - Alana Özgü Yetkinlik
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8


Program Koordinatörü

Prof. Dr. Nilgün Kızılcan
E-mail: kizilcan@itu.edu.tr
İş Telefonu : 0212-2853242
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kizilcan


Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nilgün Kızılcan
E-mail: kizilcan@itu.edu.tr
İş Telefonu: 0212-2853242
Web: https://research.itu.edu.tr/tr/persons/kizilcan